LIVE

Temat: Polskie Normy
Generalna zasada brzmi: Stosowanie Norm Polskich jest dobrowolne - chyba, że przywołane są w przepisach bhp np. w Kodeksie Pracy - odzież robocza powinna spełniać wymagania Polskich Norm, czy w przepisach ... Prezes PKN ogłosił wykaz Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewidują oznaczenie CE tj. w Monitorach Polskich z 2004 r. nr 7 i 17
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=458Temat: Odzież
Przede wszystkim musisz wiedzieć w co chcesz zaopatrzyć pracowników. W odzież roboczą , czy sprzet ochrony indywidualnej. Środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, nie możesz mylić z odzieżą roboczą. KP ... nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach Jeśli zaopatrzysz pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej bez wymaganego oznaczenia znakiem bezpieczeństwa "B" jednostka kontrolująca, w najlepszym razie, nakaże zakupienie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=361


Temat: Czy ta kurtka jest ze skóry naturalnej??
Naprawdę bardzo ciężko stwierdzić to ze zdjęcia siedząc tutaj. Pytanie jest do sprzedawcy, który sprzedaje kurtkę. Jeśli jest z prawdziwej skóry powinna być odpowiednio oznaczona: Tutaj znajdzie Pan oznaczenia odzieży skórzanej....
Źródło: forum.lederzentrum.pl/viewtopic.php?t=88


Temat: Kamela
" />Na pewno są cyfry 45 i 90, chyba że camela ma inną szerokość, ale raczej nie ma . Prawdopodobnie są też litery YL. Camela z klejem ma jeszcze oznaczenie rodzaju kleju i oznaczenie sposobu naniesienia. Do cameli uzywaja raczej kleju poliamidowego i oznaczają go cyfrą 1. Sposób naniesienia oznaczany jest liczbami 2 3 6 7 8 9. Dokładnie nie wiem o co tu chodzi, ale prawdopodobnie im większa cyfra, tym wiecej punktów kleju na długości 1 cala. Zamiast liczby 125 może być jakakolwiek z przedziału 001-499, które ogólnie oznaczają wkłady odzieżowe tkane....
Źródło: szyjemy-po-godzinach.pl/viewtopic.php?t=704


Temat: Przepisiki
... oznaczenie EN 471 oraz być w kolorze czerwonym, pomarańczowym lub żółtym. Brak kamizelki w Austrii może wiązać się z mandatem w kwocie do 36 euro. Ponadto obowiązek posiadania takiego ubioru wprowadziły...
Źródło: izbica-kujawska.com/forum/viewtopic.php?t=397


Temat: "German motocyclists 1940-1943" / Master Box / 1:35
... informacyjnymi, które mogą być przydatne na wszelkiego typu dioramy. Master Box przewidział również 6 typów malowań/oznaczeń dla motoru, m.in.12 Dywizji SS z Normandii '44, Afrika Korps z Libii '42, jak również...
Źródło: 62.108.180.249/~kpm/forum/viewtopic.php?t=606


Temat: Bezpieczeństwo produktu -CE
wzór CE, procedury oceny zgodności , wyposażenie maszyn ,elementy bezpieczeństwa.Zgodnie z paragrafem 56.1 oznaczenie maszyn powinno być widoczne , czytelne , trwałe i powinno zawierać co najmniej -nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznaczenie CE, oznaczenie serii lub typ maszyny , rok budowy maszyny rozumiany jako zakończenie procesu produkcji. Zgodnie z paragrafem 58 przywołanego rozporządzenia maszyna wprowadzona do obrotu musi być wyposażona ... być niebezpieczne dla naszego dziecka , ponieważ zawierają ftalany. Podobnie odzież przeznaczona dla małych dzieci i niemowląt może zawierać formaldehyd w ilości powyżej dopuszczalnych norm. Kupowane okazjonalnie kosmetyki, wyroby medyczne mogą...
Źródło: forumrolnik.pl/viewtopic.php?t=186


Temat: OZNAKOWANIE ODZIEŻY KUPIONEJ ZA GRANICĄ
PROSZĘ O POMOC ZAMIERZAM OTWORZYĆ SKLEP Z ODZIEŻĄ SPROWADZANĄ Z ZAGRANICY. MAM PYTANIE CZY OZNACZENIE TEJ ODZIEŻY (METKI) MUSI BYC W JĘZYKU POLSKIM? BO JEŚLI SIĘ OKARZE ŻE NIE TO CZY...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=24133


Temat: Import towarów, handel zagraniczny
... i po innych płytach zdobytych na giełdach i targach .Odzież mniej wiecej tak samo ....szkoda ze domom dziecka też tego nie dają ,po prostu potentaci tego rynku się na to niezgadzają...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=17572


Temat: ABC Przeprowadzki Krakow Tanio!-Cała Polska Tel:12/636-61-63
... * sejfy * odzież i garnitury na wieszakach * dzieła sztuki * antyki * ciężki osprzęt biurowy np. Wykonujemy usługi: Przeprowadzki Cała Polska,przeprowadzki krajowe i zagraniczne, transport mebli Kraków, przewóz mebli...
Źródło: nazwa_imprezy.wirtualnezory.pl/forums/viewtopic.php?t=16234


Temat: dzienniki urzedowe
blo A tak stanowi prawo ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. (Dz. Urz. MZiOS ... odzieży roboczej. (M.P. z dnia 19 kwietnia 1990 r.) która została uchylona z dniem: 1996.06.02 UCHWAŁA Nr 121 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej. (M.P. z dnia 4 września 1991 r.) Na podstawie art. 227 Kodeksu pracy Rada Ministrów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej (Monitor Polski Nr 14, poz. 109) wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się § 4; 2) w § 5 skreśla się ust. 4; 3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Zakład pracy przydziela niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy."; 4) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1.Zakład pracy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i innymi przedstawicielami pracowników może ustalić stanowiska, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 2.Przepis ust. 1 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi. 3.W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisem ust. 1, zakład pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie ... gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym."; 7) w § 13 skreśla się ust. 4; 8) skreśla się § 15 9) skreśla się § 16 oraz oznaczenie rozdziału 5; 10)rozdział 6 otrzymuje oznaczenie rozdziału 5; 11) w załączniku nr 2: a)pod poz. 28, w kolumnie 2, po wyrazie "Szatniarz(rka)" dodaje się przecinek i wyraz "woźny", b)dodaje się poz. 31 w brzmieniu: "31.Intendent R ... środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Jedynie załącznik został zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 listopada 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.6.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 1995 r. Wykaz...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=483


Temat: PKD - Polska Klasyfikacja Działalności
ręcznie; pranie samoobsługowe, w pralkach obsługujących zarówno ludność jak i instytucje, - zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie odzieży upranej, - pranie dywanów, pledów, zasłon i firan, - wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, - drobne naprawy i przeróbki odzieży i innych wyrobów tekstylnych o ile czynności te połączone są z praniem. Dziwna sprawa bo znalazłem oznaczenie...
Źródło: firmasprzatajaca.pl/forum/viewtopic.php?t=342


Temat: O Oddziale Wolni Mudżahedini.
kombinacjach z pozostałymi i odzieżą cywilną. Niedopuszczalne jest stosowanie munduru jednolitego określonych wojsk i oznaczeń armijnych. Jako grupa internacjonalna Wolni Mudżahedini dopuszczają umieszczenie na mundurze obok naszywki grupy, naszywek z flagami ... odzieży cywilnej z uwzględnieniem ubrań i obuwia sportowego. Nowy członek Wolnych Mudżahedinów może i powinien pomysły na własne oporządzenie i umundurowanie czerpać, ze źródeł internetowych. Wszystkie one będą weryfikowane i oceniane...
Źródło: wasyipalace.yoyo.pl/viewtopic.php?t=237


Temat: ABC Transport Pianin+Sejfów Kraków-Cała Polska!!!
... fortepiany * kasy pancerne * sejfy * odzież i garnitury na wieszakach * dzieła sztuki * antyki * ciężki osprzęt biurowy np. UPS-y, kserokopiarki itp. Dodatkowe usługi: Transport pianin Kraków-Cała Polska,transport...
Źródło: nazwa_imprezy.wirtualnezory.pl/forums/viewtopic.php?t=16236


Temat: Konsument – jaki jest?
zakupionych produktów. Wśród polskich konsumentów przeważają problemy z odzieżą i obuwiem, statystyczny mieszkaniec UE najczęściej reklamuje nowe auta i motocykle. Jeśli nasza reklamacja nie zostanie uwzględniona podejmujemy dalsze kroki dużo chętniej niż wynosi średnia unijna – 22 proc. ankietowanych Polaków robi to w przypadku wadliwych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 21 proc. – gdy chodzi o buty i odzież. Cenimy bezpieczeństwo nabywanych ... adres producenta, skład czy wartość odżywcza. Odsetek zadowolonych Polaków jest wysoki – przede wszystkim z jakości oznaczeń umieszczanych na urządzeniach gospodarstwa domowego, napojach bezalkoholowych oraz wyrobach związanych z rozrywką i rekreacją ... ankietowanych), najsłabiej w tej ocenie wypadają świeże owoce i warzywa (56 proc.) oraz odzież i obuwie (55 proc.). Polscy konsumenci nie odbiegają w swojej ocenie od unijnej średniej. Nie czujemy się ... komunikacyjnej, innych urządzeń gospodarstwa domowego, wyrobów związanych z rozrywką i rekreacją, nowych pojazdów samochodowych oraz odzieży i obuwia.
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=409748


Temat: Nie kupuj kota w worku Podręczniki, zeszyty, przybory do pisania
... sposobie prania, suszenia, prasowania oraz chemicznym czyszczeniu. Odzież powinna zawierać informacje o rozmiarze. Niestety przedsiębiorcy często stosują różne systemy numeracji, np. 38 lub 42, S lub M. By uniknąć problemów, najlepiej...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=413476


Temat: Oznaczenia na ubraniach.
... Temperfoam Odzież motocyklowa posiadająca wkładki z Temperfoam w połączeniu z trwałym materiałem wierzchnim zapewnia bardzo dobre właściwości amortyzacyjne co zmniejsza ryzyko obrażeń przy wypadkach i upadkach. Pianka protektorowa zwiększa swą twardość...
Źródło: skuter.org/forum/viewtopic.php?t=1174


Temat: Słowniczek - niektóre pojęcia ze świata producentów itp.
" />Czasem spotykamy się na odzieży z różnymi nazwami które znamy ze słyszenia ale nie bardzo czasem wiemy co oznaczają.Zachęcam do poszerzania słownika. VIBRAM -włoska firma założona w 1937r. mająca licencję ... którą stosuje się w odzieży wierzchniej - kurtkach, spodniach, butach itp., przeznaczonych dla osób wykonujących wzmożony wysiłek fizyczny w trudnych warunkach atmosferycznych (wspinaczka, żeglarstwo, kolarstwo górskie, wojsko, straż pożarna, policja itp.) ... czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. (IP0x): zabezpieczenie...
Źródło: bunkierbanda.pl/forum/viewtopic.php?t=1192


Temat: Pytania i odpowiedzi
Widziałem stertę butów liczącą około 800 lub 1000 par, wielkie sterty odzieży i bielizny. Ludzie rozbierali się bez krzyku i płaczu, stali w grupkach rodzinnych, całowali się, żegnali ze sobą i...
Źródło: psff.wayofwar.org/viewtopic.php?t=643