LIVE

Temat: Brak map geodezyjnych w gminie
W starostwie nie mają takich mapek.Dysponuja tylko taką, na której nie ma naniesionych domów-jest widocznie bardzo stara-mozna tylko na niej znaleść numery działek i oznaczenia gruntów.Nie ma zanaczonej linii energetycznej na niej.Tylko ja chcę być pewna czy aby to na pewno mój ocbowiązek???Widziałam,ze ta mapa kończy się dokładnie na ostatnim wybudowanym domku-dalej nie mają wyrysów.Myślę,że może mieć to związek z brakiem Miejscowego planu zagozpodarowania.Czy starostwo ma prawo nie mieć takich map???? Jeśli Twoja działka jest w szczerym polu to nie będzie chyba domów w pobliżu, bo nie wiem jaka by musiała być duża mapa aby najbliższe domostwa załapac na jednej mapie. Jeśli w pobliżu (sąsiedztwie) opisywanej działki są działki zagospodarowane to starostwo musi mieć mapki na których owe budynki widnieją, bo przecież nie wyobrażam sobie wydziału geodezji w którym są "puste/czyste" mapy a w rzeczywistosci stoi tam kilkanaście domów itp. Jeśli jest tam linia energetyczna, wodociągowa to wszystko to musi być naniesione ma mapy w ... długa i około 140m najbliższe domostwo, więc owe zagospodarowane działki starostwo ma naniesione na swoje mapy ??? Jeśli tak to niech zrobią Tobie tak dużą mapę (lub w większej skali) do...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6935Temat: Historia Prusicka
Przeglądając mapę z 1932r. a opracowaną ponownie w 1934r zaciekawiło mnie oznaczenie młyna na rzece Warcie niedaleko osady Puchy od strony wsi Zakrzówek Szlachecki ( nie mylić z młynem w szerokim ... albo przeprawa odbywała się w brud . Żeby jeszcze bardziej przybliżyć ten teren ( okolice tzw Bólowej łąki (określenie łąki od leśniczego)albo jak mieszkańcy mówili patrolki ) w rzeczywistości znaku geodezyjnego...
Źródło: nowabrzeznica.fora.pl/a/a,27.html


Temat: Zacznę od początku
... nie maja oznaczenia B na mapie geodezyjne - najprostsza linia. Do tego jesli lapiemy sie ponizej 200m od slupa do naszej dzialki to koszt jest zryczaltowany - 120+vat za 1kW. Co...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2901


Temat: Stary dom z bali jako budynek gospodarczy
Na ta chwile pomiar geodety moze wiecej zaszkodzic niz pomoc. Jesli jest to teren rolny z zabudowa zagrodowa musial tam istniec jakis budynek, stad oznaczenie czesci dziali (12x40m) jako budowlany - B. Dla potwierdzenia potrzebujesz kopii mapy geodezyjnej ze starostwa powiatowego, na ktorej powinien on byc zaznaczony. Jesli budynek jest zaznaczony na mapie... Sprawa prosta - nic nie musisz zglaszac. Stawiasz normalnie kupiony budynek w miejsce poprzedniego nawet bez zgloszenia. W sensie prawnym jest to tylko remont, gdyz nie zostal wykonany operat geodezyjny (aktualizacja stanu faktycznego). Geodeta wchodzi jak budynek juz postawisz i ... do ksiegi wieczystej. Jesli budynku nie ma na mapie... Budynek gospodarczy moze miec do 25m2. Postawienie tego jest jednak mozliwe z typowym pozwoleniem na budowe, ale wymaga to wielu formalnosci.
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1976


Temat: Budowa domu na działce rolnej
Grzegorzu, Czy: - mapa geodezyjna (powinno być B) - to tzw. Wyrys z mapy ewidencyjnej? - rejestr gruntów (powinno być Br) - to Operat pomiarowy/Wypis z rejestru gruntów? - kartoteka budynków (powierzchnia i przeznaczenie) - skąd wziąć te informacje? Napisze co mam: - Jeśli dobrze widzę, na mapie ewidencyjnej sąsiedniej działki... Na mojej działce oprócz nr jest symbol B; - W "Operacie pomiarowym" mam wpisane: - rodzaj użytku: PsVI - Na "Wypisie z rejestru gruntów" - użytki gruntowe i klasy gleboznawcze: pastwiska trwałe (opis), PsVI (oznaczenie). Czy jest szansa na telefonicznie potwierdzenie ww. danych w Wydziale Geodezji?
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3370


Temat: Służebność przejazdu
jest ona jednak miejscem przeznaczonym do odnotowywania faktu ustanowienia służebności (i jej ?przebiegu?). Przyznać należy, że w dużej części przypadków ustanawiania służebności przejazdu oprócz jej opisu ?słownego? stosuje się również oznaczenie graficzne ? poprzez zaznaczenie takiego ?przejazdu? na mapie dołączanej do dokumentu. Pragniemy jednak podkreślić, że działanie takie nie jest spowodowane wymogami prawnymi, a mapa z naniesionym "przejazdem" nie staje się nowym dokumentem geodezyjnym, a ma stanowić jedynie pewne ułatwienie - wizualizację "drogi".
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9183


Temat: Wjazd na działkę z drogi powiatowej
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Powiatowych w ...........(właściwy dla inwestycji) Wymagane dokumenty: 1. Wniosek zawierający następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, numer drogi, numer geodezyjny działki na którą ma prowadzić zjazd . 2. Do wniosku należy dołączyć: - projekt budowlany zjazdu, - mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem granic działki, jej planowanego zagospodarowania i...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=12328


Temat: Odrolnienie działki.
wieczystej), * wypis z planu zagospodarowania, * wypis z rejestru gruntów wraz z odbitką mapy ewidencyjnej, * mapę z planem zagospodarowania działki (planowaną inwestycją) i oznaczeniem terenu objętego wyłączeniem (nie musimy...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=12475


Temat: geodezja, zakres tematyczny?
Pytania egzaminacyjne na geodezje: Wykład1: 1.metody – szczegóły sytuacyjne. 2.szkice polowe do metody: -rzednych odciętych -biegunowej 3.grupy szczegółów sytuacyjnych 4.Osnowa pozioma podział i definicja podziału 5. stabilizacja punktow osnowy geodezyjnej Teodolit i pomiar kąta poziomego: 1.Osie w teodolicie 2.czynnosci przygotowania na stanowisku Niwelacja: 1.niwelator samopoziomujący z uwzględnieniem kompensatora 2.niwelacja geometryczna –sposób ze srodka i w przod (rysunek i wzory) Profile: 1.oznaczenia punktow ... azymutu w poszczególnych ćwiartkach w układzie współrzędnym 3.uklady współrzędnych w geodezji 4.jakie miary określają polozenie punktow w tych układach 5.podstawowe wzory z rachunku współrzędnych (zad: obliczenie długości azymutu i kata współrzędnych) Mapy: 1.definicja mapy, skali, podzialki 2.zadania z przeliczania skal 3.podzial map ze względu na skale i tresc 4.mapa zasadnicza (co to jest i podac skale w jakich wystepuje) 5.co to jest pierworys mapy, sekcja mapy(znac formaty arkusza szeregu A) 7.roznica miedzy szkicem polowym a pierworysem 8.co znaczy kartowanie, jak inaczej nazywa się ten proces 9.jak rozróżnić mapy sytuacyjne od mapy sytuacyjno-wysokosciowej 10.co to jest warstwica, na jakich mapach wystepuje i co obrazuje 1.czym zajmuje się geodezja 2.jakie etapy prac występują w geodezyjnych opracowaniach (pomiar terenowy, obliczenia, praca kartograficzna) 3.jak się dziela pomiary geodezyjne (sytuacyjne, wysokościowe, i jaki sprzet geodezyjny się do nich stosuje) 4.wynik koncowy pomiaru sytuacyjnego i sytuacyjno-wysokosciowego (syt:mapa sytuacyjna; syt-wys:mapa warstwicowa, profile)
Źródło: 1is07.fora.pl/a/a,130.html


Temat: droga dojazdowa do dzilaki
Dostęp do drogi publicznej wynika bezpośrednio z map geodezyjnych i oznaczeń. Jeżeli ma on być przez drogę dojazdową należy mieć zgodę jej właściciela na zasadzie służebności przejazdu. Trudno dokładniej ocenić bez map.
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3984


Temat: W Będzinie chcą budować domy na mogile
w 1935 roku, a znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, brak jest oznaczenia wskazującego na miejsce pochówku. 2. Miejsca pochówku ofiar cholery z 1831 roku, zostało ustalone i zlokalizowane ... Starostwa Powiatowego w Będzinie, dzięki uprzejmości Dyrektor Muzeum Będzińskiego, przeprowadziły analizę materiałów kartograficznych będących w zasobach muzeum. Na najstarszych mapach pochodzących z 1887 roku brak jest jakiejkolwiek adnotacji o miejscu pochówku...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=502


Temat: UMOWY
była do pkt. 2, tylko po co robic nową mapę jak ilość, lokalizacja, itp budynków nic nie różni się od mapy jaka jest załączana do projektu budowlanego. Jeżeli Deweloper dołączyć do...
Źródło: tajemniczyzakatek.fora.pl/a/a,7.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
... opisu nieruchomości, którymi są dane z ewidencji gruntów i budynków, wydane przez właściwe organy geodezyjne. Dokumentami takimi będą wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z tzw. synchronizacją, czyli legendą wyjaśniającą zmiany oznaczeń...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Rok 2006
wykonaną z chwilą ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów. W cenę należy wliczyć koszty zakupu informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie 3 Prace geodezyjno-kartograficzne polegające na przeprowadzeniu modernizacji ... podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  W przypadku braku dokumentacji o której mowa § 36 Rozporządzenia oraz w przypadku gdy zawarte w niej dane są wiarygodne lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie zgodnie z § 37 Rozporządzenia. Ustalenia przebiegu granic ... 2 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów wykazując jako odrębne działki ewidencyjne grunty zajęte pod rowy, których wyróżnienie jest celowe ze względu na odrębne oznaczenie tych gruntów w innych ewidencjach ... stanów prawnych oraz aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie działek ewidencyjnych II. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych III. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. IV. Termin realizacji zamówienia (wymagany) Zadanie 1...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1246


Temat: Nawigacja
Podstawowe wiadomości o mapach Klasyfikacja map Mapa - rysunek powierzchni ziemi wykonany na płaszczyźnie w pomniejszeniu, czyli skali z uwzględnieniem kulistości Ziemi. Najbardziej praktyczne i użyteczne dla nas są mapy topograficzne. ... 48 tys. km2 - 1 : 1 000 000 / obszar 184 tys. km2 Odwzorowania map Ponieważ dokładne mapy przedstawiają obraz płaski, wygodniej jest używać siatek współrzędnych prostokątnych x,y, które mogą być zapewnione tylko poprzez odpowiednie odwzorowanie kartograficzne elipsoidy na powierzchnię, dającą rozwinąć się jako płaszczyznę. Przy konstrukcji różnorodnych map kartografowie używają dziesiątek różnych odwzorowań. Różnią się one cechami, walorami praktyczności, stopniem ... na mapie w odwzorowaniu takie same. Mamy wówczas odwzorowanie tzw. wiernokątne. Jeżeli wiernie są zachowane kąty, nie mogą zostać wiernie zachowane odległości lub pola powierzchni. Najdokładniejsze odwzorowania zachowują wierność kątów - szczególnie odwzorowania używane przez geodetów. Mapy wojskowe również są wykonane w odwzorowaniach wiernokątnych. Odwzorowania mało dokładne to odwzorowania kuli. Wykonuje się je dla map w skalach poniżej 1 : 100 000. Mapy dokładniejsze są wykonywane w odwzorowaniach wiernokątnych elipsoidy - bądź wprost na płaszczyznę bądź na pobocznicę walca. # Mercatora (M- Mercator Projection) - odwzorowanie normalne walcowe wiernokątne elipsoidy - walec jest ... popularnie odwzorowaniem '65. Podział arkuszowy Nomenklatura - jednolity system numeracji i oznaczeń, który stosuje się dla umożliwienia orientowania się w dużej ilości różnych map, w różnych skalach a także do szybkiego odnajdywania map w dużej ilości. Podział i godła wojskowych map topograficznych / polskich Godło arkuszy mapy w skali 1:1 000 000 składają się z oznaczeń pasa i słupa. Pasy równoleżnikowe, szerokości ... południka 1800 (antypołudnika Greenwich) w kierunku wschodnim. Arkusze map, na których znajduje się obszar Polski, mają godła N-33, N-34, M-33, M-34, M-35. skala godło mapy (przykładowe) sposób oznakowania 1:1 000 000 ... lub D + a,b,c lub d* * mapy zachodnie posiadają bardzo często podwójne arkusze. Wówczas w godłach pojawiają się podwójne oznaczenia liczb bądź liter np. liczba nieparzysta i występująca bezpośrednio po niej liczba parzysta - 143,144 Każdy arkusz mapy oznacza się również nazwą największego osiedla znajdującego się na mapie Elementy mapy - rzeźba terenu - warstwice - pokrycie - umowne znaki topograficzne - osnowa matematyczna - godło mapy, układ współrzędnych, rząd skalowy, elementy magnetyczne mapy, podziałka kątów nachylenia terenu Podział i czytanie znaków topograficznych * ze względu na możliwość przedstawienia w skali mapy: ... geodezyjne - granice i ogrodzenia - roślinność, uprawy, grunty - wody i obiekty z nimi związane - rzeźba terenu * ze względu na kolory - niebieski - woda, itp. - zielony - roślinność - czerwony - zabudowania ogniotrwałe, światło szos - żółty - budynki nieogniotrwałe, drogi gruntowe utrzymane - brązowy - rzeźba terenu (warstwice) - czarny - pozostałe elementy mapy - biały...
Źródło: rebelia.lap.pl/viewtopic.php?t=1310


Temat: Cechy i rodzaje map oraz ich znaczenie jako źródła informacj
(skala, profile terenu, rysunek poziomicowy, odwzorowania kartograficzne) MAPA – jest to obraz określonego obszaru Ziemi, przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych, w określonej skali i w dowolnej siatce kartograficznej W zależności od przeznaczenia mapy różnią się skalą i treścią. PODZIAŁ MAP ZE WZGLĘDU NA SKALĘ: mapy szczegółowe (zwane planami); skala 1:1000 do 1:5000 [mapy miast, osiedli, terenów podmiejskich itd.] mapy topograficzne – skala 1:5000 do 1:200000 [szczegółowe przedstawienie np. rzeźby terenu, sieci rzecznej, drogi i inne szczegóły potrzebne do orientacji i pracy w terenie] mapy przeglądowo-topograficzne – skala 1:200000 do 1:1000000 [zwierają podstawową treść map topograficznych (np. sieć komunikacyjna, sieć wodna, rzeźba terenu i jego pokrycie, osiedla), ale uogólnioną – z pominięciem szczegółów; służą one do opracowywania zadań na większym obszarze] mapy przeglądowe ... MAP ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ ogólno geograficzne – uwzględniają charakterystykę wielu elementów środowiska geograficznego, wydziela się mapy: hipsometryczne (fizyczne) polityczno – administracyjne tematyczne – podają charakterystykę jednego elementu w odniesieniu do: zjawisk przyrodniczych – geologicznych, glebowych, klimatycznych, hydrograficznych, itp. Zjawisk społeczno-gospodarczych – rozmieszczenia surowców, przemysłu, uprwa, osadnictwa, komunikacji, itp. inżynieryjne – o znaczeniu wyłącznie technicznym; np. mpy: urbanistyczne górnicze RODZAJE MAP ZE WZGLĘU NA PRZEZNACZENIE turystyczne samochodowe krajoznawcze szkolne lotnicze klejowe komunikacyjne przemysłowe osadnicze itp. CZĘŚCI SKŁADOWE MAPY Każda mapa zawiera trzy grupy składników: 1: matematyczne punkt nawiązania (osnowa geodezyjna – przeniesiona na mapę sieć punktów i geometrycznych układów wielkości kątowych i liniowych zmierzonych w terenie metodami precyzyjnymi skala odwzorowania kartograficzne 2: geograficzne - (dotyczą treści mapy); obejmują elementy: elementy fizjograficzne – zarys linii ... komunikacyjne, granice, zakłady przemysłowe, uprawy, itp. Elementy uzupełniające – napisy odnoszące się do nazewnictwa (literowe lub cyfrowe) 3: opis pozaramkowy – dotyczy: tytułu legendy skali oznaczeń współrzędnych danych związanych z redagowaniem mapy wyjaśnienia znaków umownych zastosowanych na mapie (legenda) OPISUJĄC MAPĘ TRZEBA PODAĆ: nazwa (tytuł) skala rodzaj odwzorowania i jego cechy elementy mapy [matematyczne, geograficzne, uzupełniające, opis pozaramkowy] rodzaj mapy ze względu na skalę, treść i przeznaczenie treść mapy [informacje, których dostarcza] GENERALIZACJA MAPY Przechodząc od map w skalach dużych do map w skalach małych opuszcza się wiele szczegółów (dla omawiania większych obszarów są mniej istotne). Generalizacja konieczna jest na mapach przeglądowo-topograficznych (uogólnienie treści i zastąpienie znaków powierzchniowych sygnaturowymi). SKALA Skala mapy to matematyczny wyraz stosunku zachodzącego pomiędzy wymiarem odległości liniowej na mapie a odległością rzeczywistą w terenie. Każda mapa rysowana jest w odpowiednio dobranej skali. Skalę przedstawia się za pomocą licz np. 1:20000 ŕ dzielna jest jednością ŕ dzielnik – liczba wyrażająca wielokrotność zmniejszenia wielkości rzeczywistych, im mniejszy dzielnik, tym większa skala 1:2000000 < 1:200000 < 1:20000 ZAPIS SKALI 1cm – 1000000cm ŕ skala liczbowa [dzielna wyraża jednostkę miary na mapie, najczęściej w cm, dzielnik liczbę tych samych jednostek w terenie] 1cm – 10000m 1cm – 10km (1cm na mapie odpowiada 10 km w terenie) ŕ skala mianowana ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE Najwierniejsze przedstawienie powierzchni Ziemi na mapie ... rodzaju wierności: - równokątność – gdy dowolne kąty na mapie odpowiadają swoim kątom na powierzchni kuli [siatki równokątne – ważne zachowanie kątów; nawigacyjno – lotnicze, morskie (trasa statku jako kąt do południków)] - równopowierzchniowość – gdy zachowane zostają na mapie zarysy przedstawionych obszarów [siatki równopowierzchniowe – najmniejsze zniekształcenia kształtów ŕ siatka Mollweidego – normalna, tworzona na zasadzie wzorów matematycznych; służy do przedstawienia całej powierzchni Ziemi] - równoodległościowość – gdy odległości stanowią zmniejszenie odległości rzeczywistych w skali mapy Część odwzorowań kartograficznych nie spełnia żadnego z tych warunków posiadając zniekształcenia kątów, powierzchni i odległości, ale...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3180